Enervit Paket


Köp till Enervits C2:1 Pro Paketet beställs i samband med registreringen.
Utlämnas i samband med nummerlapps utdelningen. Detta är inget langnings paket utan du
tar med dig produkterna. Det finns ett begränsat antal till försäljning vidnummerlappsutdelningen. 
För info: Enervit sportdryck serveras till samtligadeltagare vid varje kontroll.