Tävlings PM Båstad - Mölle
med Paraskidåkning

ARRANGÖR
IFK Helsingborg Skidor.

DATUM
Lördagen 14 september 2024
Start Båstad Lindallén kl 11.30 (Harald Blåtand/Tove)
Start Båstad Lindallén kl 12.00 (Palnatoke/Torver)
Start Vejbystrand kl. 13.30
Start Klitterhus 13.00-13.30
Start Utvälinge 13.30-14.00

TÄVLINGSKLASSER
Start Båstad

SKI CLASSIC CHALLENGER

Harald Blåtand Herrar – 80km rullmotstånd 3  
Tove Damer – 80km rullmotstånd 3  
Målgång i Kullaberg (Mölle)

EXPERIENCE RACE MOTION
Palnatoke Herrar – 80km rullmotstånd 2
Torver Damer– 80km rullmotstånd 2  
Målgång i Kullaberg (Mölle)

Start Vejbystrand

SvenTveskägg Herrar – 50km rullmotstånd 2
Gunhild Damer – 50km rullmotstånd 2
Målgång i Kullaberg (Mölle)

MOTIONSKLASS MED PARASKIDÅKNING
Start Klitterhus
Margarethe (Margit)
Herrar & Damer - 20km Valfritt rullmotstånd  
Målgång i Jonstorp

UNGDOMSKLASS MED PARASKIDÅKNING
Start Utvälinge

Herrar & Damer - 10km Valfritt rullmotstånd  
Målgång i Jonstorp

STARTPLATSER

Startplatsen för Båstad-Mölle 80km är Båstad Lindallén
Startplatsen för Båstad-Mölle 50km är Vejbystrand hamn
Startplatsen för Båstad-Mölle motion 20km är Klitterhus
Startplatsen för Båstad-Mölle ungdom 10km är Utvälinge IP

ANMÄLAN
Anmälan görs på Ski Classics
https://skiclassics.com/bastad-molle-registrations-2024
AVGIFTER
Båstad-Mölle Harald Tävling  Blåtand/Tove (80km)
START PRIS SEK 549 SEK
FRÅN 1 MAJ 699 SEK
FRÅN 1 JULI 2024 799 SEK
FRÅN 1 SEP 2024 899 SEK

Båstad-Mölle Motion Palnatoke/Torver (80km)
START PRIS SEK 449 SEK
FRÅN 1 MAJ 599 SEK
FRÅN 1 JULI 2024 699 SEK
FRÅN 1 SEP 2024 799 SEK

Båstad-Mölle Sven Tveskägg/Gunhild (50km)
START PRIS SEK 449 SEK
FRÅN 1 MAJ 599 SEK
FRÅN 1 JULI 2024 699 SEK
FRÅN 1 SEP 2024 799 SEK

Båstad - Mölle Margarethe med Paraskidåkning
(Margit) (20km) 200 SEK

Båstad - Mölle Ungdom med Paraskidåkning
(10km)
Ingen startavgift

EFTERANMÄLAN
Ingen efteranmälan på plats.

DISTANS/TEKNIK
Båstad-Mölle Harald Blåtand/Tove: 80km
Klassisk Teknik på låneskidor från Swenor med rullmotstånd 3.
Hjälm, glasögon och godkända spetsar är obligatoriskt.

Båstad-Mölle Palnatoke/Torver: 80km
Klassisk Teknik på egna rullskidor med rullmotstånd 2.
Godkända skidor enligt information nedan.
Hjälm, glasögon och godkända spetsar är obligatoriskt.
 
Båstad-Mölle Sven Tveskägg/Gunhild: 50km
Klassisk Teknik på egna rullskidor med rullmotstånd 2.
Godkända skidor enligt information nedan.
Hjälm, glasögon och godkända spetsar är obligatoriskt.

Margarethe (Margit): 20km
Klassisk Teknik på egna rullskidor med fritt rullmotstånd.
Hjälm, glasögon och godkända spetsar är obligatoriskt. 

Ungdom: 10km
Klassisk Teknik på egna rullskidor med fritt rullmotstånd.
Hjälm, glasögon och godkända spetsar är obligatoriskt.

KARTA
Banan och andra viktiga platser kan ses i Google Map
https://www.google.se/maps/d/viewer?mid=1qOomzzCVciucubVU9i0xOamYNAErmFo&ll=56.33163782194743%2C12.7710906244197&z=11
  TÄVLINGSBANA BÅSTAD - MÖLLE


NUMMERVÄST OCH CHIP HÄMTAS PÅ
Tävlings expeditionen
Scala Biografen, Kyrkogatan 21 i Båstad,

lördag 14 september 08.00-11.00 
Startande i Båstad och Vejbystrand hämtar
nummer väst och chip i Båstad.

Startplatsen i Klitterhus, lördag
14 september 12.00-13.00

Startplatsen i Utvälinge, lördag
14 september 12.00 - 13.00

LÅNESKIDOR
Alla deltagare i Båstad-Mölle Harald Blåtand och Tove
ska använda Swenor låneskidormed rullmotstånd 3.
Skidorna tilldelas åkarna i startfållan och får inte testas före start.


STAVSPETSAR NYA REGLER

Från 1 juli 2023 kommer reglementet gälla fullt ut på alla nivåer
av tävling och åkare med felaktiga spetsar kommer rapporteras till tävlingsjuryn.
‍SSF har i samarbete med den svenska SRS-poolen tagit fram en lista
med vilka stav märken som i dagsläget säljer reglementsenliga stavspetsar.
Inköp av spetar görs från respektive stav märke eller hos sporthandlare.
Se skidförbundets hemsida (https://www.skidor.com)

GODKÄNDA SKIDOR
Se skidförbundets hemsidahttps://www.skidor.com
ÖVERDRAGSKLÄDER
Överdragskläder i märkt väska lämnas vid anvisad
plats intill startområdet, och kan sedan hämtas vid
målet i Mölle respektive Jonstorp.
Båstad-Mölle ansvarar inte för några värdesaker.

STARTLED
Deltagarna kommer att indelas i startled.
Seedning baseras i första hand på FIS-punkter
och i andra hand baserat på ranking från skidresultat.se. 
Deltagarna i loppen med start i Båstad kommer att delas in i
start grupper som släpps med några minuters mellanrum.
Startgrupper kommer att publiceras torsdagen den 12 september. 

MÅLGÅNG KULLABERG
Målgång sker på Kullaberg utanför Mölle.
Efter målgång ska alla tävlande återlämna skidor och nummer väst.

MÅLGÅNG JONSTORP
Målgång Margarethe (Margit) och ungdom på Jonstorps idrottsplats.
Efter målgång ska alla tävlande återlämna nummer väst.

RISKZONER
Det finns fyra vägavsnitt som ur trafiksynpunkt
kräver speciella åtgärder och som därför benämns riskzoner.
Vägmärken som varnar övriga trafikanter för tävling och
vägmärken för rekommenderad högsta hastighet 40 km/tim
finns vidföljande fyra platser.
‍1. Backe nerför ca 300 m Kattviksvägen efter Norrviken och
ner till havet (ca 2 km efter start)

2. Passage genom hov, över väg 115 och väg 105 fram till
högersväng in på Påarpsvägen (ca 10km efter start)

3. Fyrvägskorsning i Mäsinge (ca 15km efter start)

4. 1, 2 km vägavsnitt av Barkåkravägen förbi
Valhall (ca 30km efter start)
Riskzonen ska passeras med goda säkerhetsmarginaler och extra
stor uppmärksamhet på övriga trafikanter och medtävlare.
Tävlingsdeltagare ska köra på ett led och det är inte tillåtet
att göra några positionsförändringar i zonen. Den som av
tvingande skäl måste stanna i zonen ska söka sig utanför vägbanan. 

BRANTA BACKAR
Det finns fem backar längs banan som har bedömts ge en
fartökning som kan upplevas som obehaglig för en del åkare.
Innan man kommer till dessa backar ges förvarning med en skylt,
men där kommer också att finnas flaggvakter
som varnar innan man går in i backen. 

VÄTSKEKONTROLLER
Det finns 7 stycken vätskekontroller utmed banan
Hov – 10km
Mäsinge – 16km
Vejbystrand – 30km
Klitterhus – 42km
Utvälinge – 53km
Jonstorp – 62km
Brunnby – 71km 

Se karta för mer detaljer enervit logga

TÄVLINGSREGLER
FIS tävlingsregler gäller. Visma Ski Classics Challenger regler gäller för Elitklassen.

PARKERING
För deltagare i loppet finns följande parkeringsplatser att tillgå.
Samtliga är avgiftsbelagda
Båstad – Prästliden
Klitterhus – grusparkeringen
Jonstorp – idrottsplatsen
Utvälinge – idrottsplatsen
Kullaberg – Parkeringsplats Kullaberg

Se karta för mer detaljer.

TRAFIKREGLER
I Sverige är det bara möjligt att genomföra tävlingar på allmän väg om tävlingsdeltagarna agerar som trafikanter i övrigt, dvs. allmänna trafikregler samt anvisningar från vägskyltar gäller. För att underlätta framkomligheten och undvika störningar så långt som möjligt kommer det att finnas funktionärer, flaggvakter, längs hela banan, som har till uppgift att varna och vägleda både tävlingsdeltagare och trafikanter i övrigt. OBS! Flaggvakterna får inte dirigera trafik! Då trafiken i allmänhet inte är avstängd är det endast tillåtet att åka i färdriktningens högra körfält. Efter Ängelholm (Södra Utmarken) följer banan Kullavägen och därefter Lovartsvägen mot Jonstorp och Mölle. På dessa vägavsnitt finns cykelväg på höger sida, som vi rekommenderar att man följer där det är möjligt.

VÄGVISARE
Det kommer också att finnas cykel burna vägvisare som
leder täten på tävlings fältet genom hela tävlingen.
Även vägvisarna ska varna och vägleda tävlingsdeltagare och trafikanter i övrigt.

FÖLJEBILAR
Inga följebilar, deltagares anhöriga/ tränare/ supportrar, får köra på
tävlingsbanan under pågående lopp.
Särskilda åskådar och langnings zoner ska användas och
kommer att finns utmarkerade på bastad-molle.se.
Det är ok att följa loppet på banan med cykel men langning
är endast tillåten i langnings zonerna.
Överträdelse av detta leder till diskvalifikation av den tävlande. 

BILKÖRNING TILL KULLABERG
Italienska vägen från Mölle till Kullaberg kommer vara avstängd för
trafik upp till Kullaberg mellan ca klockan 15.30 och 17.
Vill ni försäkra er om att ha bil för transport av åkare efter
loppet behöver ni därför köra upp bilen innan kl 15.30.  
OMKLÄDNING
Omklädning och dusch erbjuds i ???.

BUSSTRANSPORT
Det finns möjlighet till busstransport till Båstad efter målgång.
Bussarna kommer avgå med jämna mellanrum efter deltagarna gått i mål.
Bussarna kommer att stanna på Prästlidens parkering i Båstad. 
Busstransporten kostar 150kr och beställs i samband med anmälan.  

TIDTAGNING
Tidtagning kommer att ske med chip som fäst på hjälmen.
Chip, erhålls i samband med nummerlapps utdelningen  

 TÄVLINGSEXPEDITION
Tävlings expeditionen finns på Scala Biografen i Båstad.

Öppettider:
lördag 14 september 08.00 - 1200. Det finns även mindre tävlings expeditioner
för utlämning av nummerlappar och chip i Klitterhus och Utvälinge.

SÄNDNING
Tävlingen kommer att livesändas. Ett sammandrag av tävlingen
kommer att finnas tillgänglig på hemsidan samt på vismaskiclassics.com.

SJUKVÅRD
Mobil sjukvårdspersonal följer med efter tävlingsfältet längs hela banan.
Därutöver finns sjukvårdskunnig personal vid alla drickastationer
samt vissa andraställen längs banan.
Larmnummer till tävlingsläkarens bil kommer att göras
tillgänglig för alla funktionärer och tävlande.

MILJÖ
Båstad-Mölle värnar om en mycket god miljö och ser det som en viktig
aspekt antingen nerskräpning sker under loppet.
Samtliga åkare har eget ansvar för att inget skräp slängs i
naturen längs med banan. Vid start, dricka stationerna
och vid målgång finns behållare för skräp.


START och RESULTATLISTOR
Publiceras löpande vid tävlings expedition samt hemsida www.bastad-molle.se

VD/Projektledare:
Lennart Klingberg 0709-983843, lennart.klingberg@generiqs.com

Tävlingsledare:
Peter Sallenhag 0705-710582, peter@sallenhag.com

HEMSIDA
www.bastad-molle.se
Följ vår hemsida som löpande uppdateras med info.