Tävlings PM Båstad - Mölle

ARRANGÖR
Båstad till Mölle Event AB tillsammans med IFK Helsingborg Skidor.

DATUM
Lördagen 1 oktober 2022
Start Båstad kl 12.30
Start Valhall kl 15.00

TÄVLINGSKLASSER
Båstad-Mölle Herrar – 65km rullmotstånd 3 med start i Båstad och mål i Mölle
Båstad-Mölle Damer – 65km rullmotstånd 3 med start i Båstad och mål i Mölle

Båstad-Mölle Motion 65 Herrar – 65km rullmotstånd 2 med start i Båstad och mål i Mölle
Båstad-Mölle Motion 65 Damer – 65km rullmotstånd 2 med start i Båstad och mål i Mölle

Båstad-Mölle Motion 40 Herrar – 40km rullmotstånd 2 med start i Ängelholm och mål i Mölle
Båstad-Mölle Motion 40 Damer – 40km rullmotstånd 2 med start i Ängelholm och mål i Mölle

STARTPLATSER
Startplatsen för Båstad-Mölle är Hamnen Båstad
Startplatsen för Båstad-Mölle 40 är Valhall Ängelholm

ANMÄLAN
Anmälan görs på https://raceid.com/sv/racesSista anmälningsdag är 17 september.

AVGIFTER
Båstad-Mölle (65km): 750 SEK
Båstad-Mölle Motion 65 (65km): 750 SEK
Båstad-Mölle Motion 40 (40km): 450 SEK

EFTERANMÄLAN
Efteranmälan kan göras i tävlingssekretariatet på tävlingsdagen fram till 30 minuter före första start. En extra avgift på 100 SEK tas ut för efteranmälan

DISTANS/TEKNIK
Båstad-Mölle: 65km Klassisk Teknik på låneskidor från Swenor med rullmotstånd 3. Hjälm och glasögon är obligatoriskt.
Båstad-Mölle Motion 65: 65km Klassisk Teknik på egna rullskidor med rullmotstånd 2. Godkända skidor enligt information nedan. Hjälm och glasögon är obligatoriskt.
Båstad-Mölle Motion 40: 40km Klassisk Teknik på egna rullskidor med rullmotstånd 2. Godkända skidor enligt information nedan. Hjälm och glasögon är obligatoriskt.

BANAN
Bansträckningen i detalj kan ses på bastad-molle.se/banan

NUMMERVÄST OCH CHIP
Nummerväst och chip hämtas på: Tävlingsexpeditionen i Hotell Riviera Båstad, fredag 30 september 10.00-20.00  
Startplatsen i Båstad, lördag 1 oktober 09.30-11.30
Startplatsen i Valhall Ängelholm, lördag 1 oktober 12.30.-14.30

LÅNESKIDOR
Alla deltagare i Båstad-Mölle Tävling ska använda låneskidor (med rullmotstånd 3). Skidorna tilldelas åkarna i startfållan och får inte testas före start.

ÖVERDRAGSKLÄDER
Överdragskläder i märkt väska/säck lämnas vid anvisad plats intill startområdet, och kan sedan hämtas vid målet i Mölle.

STARTLED
Deltagarna kommer att indelas i startled. Seedning baseras i första hand på FIS-punkter och i andra hand baserat på ranking i Skidresultat.se

MÅLGÅNG
Målgång sker på Kullaberg utanför Mölle. Efter målgång ska alla tävlande återlämna skidor, nummerväst och tidtagningschip.

TÄVLINGSREGLER
FIS tävlingsregler gäller. Visma Ski Classics Challenger regler gäller för Elitklassen.

TRAFIKREGLER
I Sverige är det bara möjligt att genomföra tävlingar på allmän väg om tävlingsdeltagarna agerar som trafikanter i övrigt, dvs. allmänna trafikregler samt anvisningar från vägskyltar gäller. För att underlätta framkomligheten och undvika störningar så långt som möjligt kommer det att finnas funktionärer, flaggvakter, längs hela banan, som har till uppgift att varna och vägleda både tävlingsdeltagare och trafikanter i övrigt. OBS! Flaggvakterna får inte dirigera trafik!

VÄGVISARE
Det kommer också att finnas cykelburna vägvisare som leder täten på tävlingsfältet genom hela tävlingen. Även vägvisarna ska varna och vägleda tävlingsdeltagare och trafikanter i övrigt.

TIDTAGNING
Tidtagning kommer att ske med Emit chip. Chip, erhålls i samband med nummerlappsutdelningen  

TÄVLINGSEXPEDITION
Tävlingsexpeditionen kommer finnas på Hotell Riviera Båstad. Öppettider: fredagen 30 september 10.00-20.00 och lördagen 1 oktober 08.00-14.00.

SÄNDNING
Tävlingen kommer att livesändas. Ett sammandrag av tävlingen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan samt på vismaskiclassics.com.

SJUKVÅRD
Mobil sjukvårdspersonal följer med efter tävlingsfältet längs hela banan. Därutöver finns sjukvårdskunnig personal vid alla drickastationer samt vissa andra ställen längs banan. Larmnummer till tävlingsläkarens bil kommer att göras tillgänglig för alla funktionärer och tävlande.

MILJÖ
Båstad-Mölle värnar om en mycket god miljö och ser det som en viktig aspekt att ingen nerskräpning sker under loppet. Samtliga åkare har eget ansvar för att inget skräp slängs i naturen längs med banan. Vid start, drickastationerna och vid Rasta efter målgång finns behållare för skräp.

LAGLEDARMÖTE
Fredag 30 september kl. 18:30 i tävlingsexpeditionen samt online.

START och RESULTATLISTOR
Publiceras löpande vid tävl.exp, samt hemsida www.bastad-molle.se

ORGANISATION
VD/Projektledare: Lennart Klingberg 0709-983843, lennart.klingberg@generics.com
Tävlingsledare: Peter Sallenhag 0705-710582, peter@sallenhag.com

HEMSIDA
www.bastad-molle.se. Följ vår hemsida som löpande uppdateras med info.