Allmänna vilkor

Din anmälan är bindande och innebär efterbetalning erlagt att du ingår i ett avtal med oss. Din startplats är personlig och du får inte låta någon annan åka loppet i ditt namn/ i ditt ställe. Eventuellt återbud till loppet kan lämnas senast 2 månader innan loppet går och 80% erlagd avgift återbetalas då endast mot läkarintyg före detta datum. Startplatsen kan heller inte skjutas upp till kommande år.

Det finns en maxtid för våra lopp, vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt lopp innan du åkt in i mål om du inte är inom ramen för den angivna maxtiden.

Efter erlagd betalning så får du en bekräftelse på din anmälan/beställning till den mail du har angivit. Skulle något vara fel i den bekräftelse du fått så kontakta oss på info@bastad-molle.se.

Du deltar på våra evenemang under eget ansvar, som du godkänner i och med att du accepterar de allmänna villkoren.
Du deltar på egen risk och vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå när du deltar i loppet (inkluderar även teknisk utrustning eller kläder).

Startavgift återbetalas ej i de fall att loppet ställs in på grund av skäl utanför vår kontroll såsom att en myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa, brand, översvämning, strejk eller andra liknande omständigheter. Vi är i detta fall inte skyldig att betala skadestånd eller annan kompensation till dig.

Genom din anmälan lämnar du ditt samtycke till att dina tider, ditt namn och din klubb/företag publiceras på webb och sociala medier. Detta innefattar även eventuella bilder och filmer från evenemanget som innefattar dig. Du lämnar även ditt samtycke till att Båstad-Mölle har rätt att använda dessa bilder i sin marknadsföring, på internet och ev. i dagstidningar utan att du har rätt till ersättning.

Vi reserverar oss även för eventuella tryck- och skrivfel samt för slutförsäljning.